אור הנרות

 

אור הנרות

ישבתי מולו אחד במספר, דלק דלק וכבה

ישבתי מולם חמישה במספר, דלקו דלקו וכבו

ישבתי מולם שבעה במספר, דלקו דלקו ופתאום הדליקו

בגיל 15 בא אליי, בחר להתחבר איתי, בחרתי אותו

נפשותינו נהיו לאחת

הקושי הוא שחיבר חזק את החיבור, ליפף אותנו ביחד כאחד.

הביא איתו את ביתו, הבאתי איתי את ביתי

וביחד ביתנו

ביתנו לילדנו שבחרו אותנו, איתנו

בואי איתי ילדתי והחזיקי בידי, אאסוף אותך אל חיקי,

אתן לך מאורי

אורי שלך ככל שתצטרכי, עד שיהיה אורך בתוכך.

ואז ילדתי החזיקי בידך את ילדך, אספי אותו אל חיקך, תני לו מאורך

עד אשר יהיה אורו בתוכו

וכך ילדתי אהובתי , יד ביד נאסוף לחיקנו את כל ילדנו את כל עתידנו

נצית את הניצוץ שבאורנו,

הגדל ומתרבה בתוכנו דרכנו

בואי ילדתי אהובתי אאסוף אותך לחיקי

אתן לך מאורי

עד אשר יכבה נרי