“אין אדם מתקן אלא ממקומו״

 

 

״ אין אדם מתקן אלא ממקומו״

מקומו של אדם! הוא מקומו

מקומו של אדם! הוא ביתו, מבצרו

אל לך ללכת אליו כאילו ביתך!

כי ביתו הוא

רשאי לעשות בביתו כרצונו, זו זכותו

זכות זאת ניתנה גם לך בביתך, מבצרך.

רוצה אני בטובתו, כי אוהבת אני אותו

אם כך

נקשי קלות בליבו, שם ביתו, בקשי להיכנס דרכו

בדקי בעיניו את תוכו, וספרי לו את כוחו

אולי יראה ברכותך

אולי ישמע דרכך

אולי ליבו יתרכך

הניחי אותו בחיקך

תני לו לנשום את נפשך

הרגיעי גם את ליבך

ותני לו גם את ברכתך

כשליבו פתוח יוכל לשמוע את קולך

ואז בקולו ישמע נפשו

וכך ממקומו יתקן דרכו…..