לא ניתן להבין ולקחת

 

  1. בחלק רשום ״ לא ניתן להבין ולקחת״

כלומר: אי אפשר לקבל חלק ולהתפתח דרך הבנה בלבד

נכון שצריך את ההבנה על מנת שדרכה, דרך ההבנה אני יכולה להבין ולקלוט.

אחרי שאני נמצאת קולטת, צריכה ליישם ולהביא לתוצאות,

תוצאות המחזירות סדר ואיזון למערכת , ורק אז אפשר לקחת את החלק.

כלומר: ההבנה מלמדת אותי מה עליי לעשות!

היישום של ההבנה רושם לי חוויה , כי רק כאשר אני חווה את תוצאות ההבנה,

ניתן לקחת את החלק ולרשום אותו בנפש.

2. כלים הכרתיים לדאייה

״ יש להבין שהלימוד אינו דרך התבניות שהנפש מכתיבה״

לפעמים, אפילו שאני יודעת שאני נמצאת ביקום הקושי, אפילו שאני יודעת שהכל נעשה לתיקוני, אפילו שבהבנה שלי אני יודעת מה צריך לעשות, קיים סכסוך פנימי.

הסכסוך הפנימי מערבב בין הלומדת המבינה, לבין מה שידעתי כל חיי.

אם ההסבר שאני נותנת לעצמי לא מקבל אישור המערכת, אני בסכסוך פנימי.

״ אז אני בסכסוך פנימי״

ישבתי בנוכחות פתחתי ראייה רחבה, בלי לחץ, בידיעה ברורה שכשאני אנקה את האחיזה,

האחיזה במיותר תהיה לי בהירות, ובבהירות אוכל לראות את שעליי לנקות, ואת שעליי לקלוט.

וכשאני אקלוט אני יחזיר סדר ואיזון.

כי רוצה אני בדיוק!

כי בתוצאות הדיוק אין מאושרת ממני.