מה מתרחש בשדה המשותף

 

מה מתרחש בשדה המשותף

בואו בנות לביתי

בואו בנות שבו איתי

שבו איתי בביתי האישי

בואו בנות נשב היום יחדיו

נשתף בשדה המשותף

נפתח אותו לשדה רחב

ניכנס אליו כולנו יחדיו

מה מתרחש בשדה המשותף?

השדה רחב פתוח מכל צדדיו

חשופה את בתוך המרחב

שמרי על מקומך בשדה הרחב

ילדתי לא הכל כזב

מהותך הפנימית חזקה בכל מצב

את הרי הלומדת, כלוחמת עומדת!

אפילו כשהרוח נודדת

פתחי ידייך לרווחה, אזני יציבתך מולה

הרימי ראשך, עצמה בבריאתך

הישארי על מקומך איתנה מולך

שבי כשהשקט איתך בליבך

וכך הכניסהן אל ביתך

בואו בנות, בואו נשב היום יחדיו

ונשתף יחד בשדה המשותף