נס גדול

 

נס גדול

נס גדול

נס גדול היה פה

נס גדול היה פה אצלי

אצלי בתוכי

הסתובב הסתובב והבין

בתוכה אמונתה, בתוכה, בתוך עצמה

המאמינה בכוחה? בכוחה של האמונה?

אור הניצוץ מציץ

מציץ מתוכך, נוצץ עלייך, אלייך

ישמר הניצוץ כל מהלך חייך

אמונתך בטוב והמיטיב היא האמונה שתקחי אלייך

לעצמך

היא האמונה שתראה לך כי מבחן מולך, מולך לתיקונך

מולך להתפתוחתך.

לא עוד עומס גדול מפחיד ומאיים

לא עוד עיוורון

לא עוד קטנה וחסרת ישע את

קלפי מעלייך את הקליפות האוטמות, כאילו שומרות

כך תזכי לאור יקרות, אל מול הנרות

אל מול הנר המאיר בתוכך

את אשר לא רואה את – הוא יאיר

את אשר מפחיד אותך – הוא יבהיל ויניס

כי נס

נס גדול היה פה

נס גדול היה פה אצלי

אצלי בתוכי