ראש השנה – ראשית השנה

 

ראש השנה – ראשית השנה

בואי איתי השנה, זו החדשה, החדשה המתחילה

הורידי מעלייך, הורידי מעלייך את השנה ההיא, שעברה.

והתקדמי.

הניחי בצד שגיאותיך , הפורתייך, כבדים הם עלייך

אספי איתך הבנותיך, דיוקייך, וקחי אותם איתך,

הם ציידתך לדרך, קלים הם.

ולכי, לכי לך בשביל המאיר, הדרך מאירה בה, מראה היא, תראה לך.

לכי לך לאט לאט, הפנימי! הזמן שלך, בשבילך.

שנה זו שלך, שלך להתמלא למלא

תני לך את השקט, השקט לגדול לצמוח, לשמוח.

שמחי וצמחי בתוך עצמך, בתוך ליבך

מהותך בפנים קיימת מתקיימת, תמה, חמה, אוהבת, מקבלת

מלאי ליבך, הביני! כוחך בעוצמתך!

בואי איתי השנה, זו החדשה, החדשה הבאה עלינו לטובה.