תאונת סקי

באלפים האוסטריים, זכיתי לחוות תאונת סקי ולשבור את עצם הירך.
לכן פעילות הכנסים נדחית עד לסוף חודש ינואר.

מומלץ לכולם להפנים שיעורים בצורה פחות דרמתית.
בברכה

אילן הרן