ריבוי הממדים בנפש

הבנת  הדברים בשכל אינה מאפשרת את שינוי ההתנהגות    מאת: אילן הרן

חשיבה הכרתית
היא שיטת אימון אישי שנועדה להתפתחות של נפש האדם, המשלבת אלמנטים מתחום הפסיכולוגיה והקבלה. השיטה נוסדה בישראל בשנות ה-90 של המאה ה-20 על ידי ימימה אביטל. כיום תלמידיה מלמדים את השיטה במסגרות קבוצתיות וביחידות

ריבוי הממדים בנפש

חשיבה הכרתית מתבססת על ההנחה לפיה קיימים ממדים רבים בנפש האדם

בקבלה מתואר מיפוי של הנפש ב-7 ממדים, המשויכים ל-7 "הספירות התחתונות", הנקראות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ומלכות. לפי החשיבה ההכרתית, בדומה לקבלה, קיים ריבוי ממדים, אך במיפוי של 7 ממדים אחרים

המימד השכלי – רציונלי, לוגי, אנליטי, מחשבתי וכ"ו *
המימד הרגשי *
המימד הפיזי – בו מתקיימות השפעות הדדיות של גוף ונפש *
המימד ההילתי *
המימד האמוני – מדובר במימד הערכים האישיים ולאו דווקא באמונה דתית *
המימד החברתי – דרכו מתקיימת התקשורת בין בני אדם *
המימד היצירתי *

לפי השיטה, הנפש פעילה בכל הממדים; כל מה שמתרחש במציאות נחווה על ידי האדם בכל הממדים, כך שהוא חווה מציאות רבת ממדים

חשיבה ומחשבה

בלימוד חשיבה הכרתית משתמשים במילים מדויקות ומתומצתות המבטאות מהות. ההנחה היא שעם ההתקרבות למילים, מתחילות להיווצר הבנות

הנחת יסוד היא שמילים שונות מצביעות על מהות שונה, אך קורה שמילה אחת משויכת לשתי מהויות שונות. למשל המילה "מחשבה" מול המילה "חשיבה": על פי השיטה, חשיבה היא פעולה יזומה שיש בה התכוונות, ואילו מחשבה אינה בהכרח תוצאה של חשיבה יזומה. החשיבה המוכרת היא מחשבה שכלית, אך מוכרת גם "מחשבת הלב" שהיא מחשבה רגשית שאינה מילולית, או מחשבה פיזית – מחשבת הגוף (תורות כמו פלדנקרייז משתמשות בטרמינולוגיה דומה, כמו "הבנה אורגנית" או "הבנה פיזית"). ההנחה היא שבמימד שיש בו מחשבה, ניתן גם לבצע חשיבה, כלומר אפשר לרכוש את המיומנות לקיים חשיבה רגשית יזומה או חשיבה פיזית יזומה

על פי השיטה, חשיבה הכרתית היא חשיבה יזומה בכל ממדי הנפש

לימוד מעשי

לימוד חשיבה הכרתית נועד לסייע לאדם בארגון מחשבותיו ורצונותיו, והתמודדות עם קשיים בחייו באופן מובנה ומסודר יותר. הלימוד ייחודי בכך שהוא מתמקד בכלים הכרתיים לדרך בה הלומד מתפתח, ולא מסתפק בהצבת יעדים

בסיס הלימוד הוא הדרגתיות – לפי חוקיות הצמיחה, בה דוגלת השיטה, זהו לימוד לטווח ארוך. הלימוד נערך בפגישות קבוצתיות שבועיות, נפרדות לשני המינים – גברים לחוד ונשים לחוד; זאת בשל השוני במבנה המחשבה השכלית והרגשית אצל שני המינים, על פי השיטה. במהלך הלימוד אמורים הלומדים לרכוש כלים והבנות, וכל אחד משתמש בהם כמיטב יכולתו המתפתחת, ומיישם אותם מול אירועים המתרחשים ביומיום

במהלך הלימוד מועברים חלקי טקסט שונים, הניתנים במילים של חשיבה הכרתית. הטקסטים, המכונים "חלקים", ניתנים בהתאם לזמן בו הלומד מסוגל ומוכן לקבלם, ובהמשך הוא מקבל עוד ומתפתח הדרגתית. ההתפתחות מתקיימת בהתאם להתמדתו של הלומד ולעשייה היומיומית שלו

תוך מספר ימים יישלח מאמר נוסף נושאים נוספים – באתר הכרה

בברכה אילן הרן

אם ברצונך להשתתף בשיעור התנסות בקבוצה פעילה, הכי טוב זה להתקשר אל אילן לנייד 050-3344666, או לשלוח מייל בקשה לכתובת

ilan@hacara.org.il

אם תרצה שגם חבריך יקבלו את סדרת המאמרים האלה, שלח אותם להירשם לקבלת מאמרים ישירות למייל

https://hacara.org.il/contact/