• מול מתרחש-שיקול דעת

  בודקת את הכילים אשר רחשתי עד הלום ובמהלך השנה שחלפה.וכך גם את הכילים אשר ישרתו אותי בתקופת ההכנה למדרגה החדשה ולעשיה חדשה שהחלה זה מכבר.

  אני נמצאת בנקודת זמן אישית, ובחלון הזדמנויות-רחב,בו אני בוחרת לממש חלום וכמיהה פנימית עמוקה,אשר ממהות,ומתוך חווית הגשמה אישית.

  בגשמיות הכל מוכן.,וניצב על מקומו  במלוא יופיו.יש בי התרגשות גדולה, המתנה פעילה,דיוק בעשיה,רצון,התכוונות והכנה לטרחה עצמה.אשר הגיע זמנה

  מקשיבה פנימה.צופה

  מדמה את החלקים הנותרים להשלמה

  מתחברת לשבעת מימדי הנפש באופן פעיל ומודע.

  מתבוננת אל החלקים החדשים:חכמה בינה ואינטואיציה ייזומה.

  מפנה מרחב בתוכי,למרחב החדש המתגלה

  שומרת על נוכחות פנימית

  עולים דימויים,יש תנועה,חיבור עם שמחה פנימית

  חווה חוויה,של חיבור חלקים פנימיים במערכת

  ממשיכה בהכנה הפנימית עד לז' בחשוון.

  יום שישי הקרוב.

  מודה.

  דפני