קורס 6

180.00

רשימת השיעורים בקורס

משמעות הבחירה האישית
נאמנות
נוכחות והויה
נפש עלית ונפש בהמית
נקמה
סליחה
ספירת העומר
עדינות
עמלק
ערבוב
פחד
צדק אמת שלום
קטגוריה: