קורס 7

180.00

רשימת השיעורים בקורס

צחצוח הנפש לקראת הפסח
ציפיה ואכזבה
צפיה
קבלת עצמי מול דחיה
קדושה וטומאה
ראש חודש ניסן
חג שבועות
שחרור אחיזה בתוצאה
שיעור מהגוף
שמו של אדם
שפה
שרשרת הפרות
תום ותמימות
תיחום
תיקון ברצף הדורות

 

קטגוריה: