Main

למען הסר ספק

לימוד חשיבה הכרתית (ימימה) אינו קשור בשום צורה שהיא ללימודי דת, ומיועד לחילונים ודתיים כאחד.

הלימוד אינו מיועד לכולם, רק למי שרוצה לעשות שינוי בחייו במו ידיו, אין מדובר פה במטפל ומטופל, הלומד מקבל כלים לתקן את עצמו.