דברי את שבליבך

 

דברי את שבליבך

דברי איתי, דברי איתי את שבליבך

אני זה, איתך מיום היוולדך

מכיר אני את שבליבך

מכיר אני בכאבך

מכיר גם את מאבקך

המאמץ, לא בשבילך

בטח לא להתפתחותך

זה שמולך, כמותך!

הוא לא התשובה לשאלתך

הוא לא אשם בכאבך

אז דברי איתי, דברי איתי את שבליבך

תני לו ממך

לא התנייה בתוכך

לא ממנו, לא ממך

את אדון לעצמך

לכן נשמי עמוק בתוכך

נשמי לתוך ליבך, לתוך נפשך

מלאי אוויר בביתך, שם חדוותך

גלי לי רצונך

רצונך בביתך

ודברי איתי, דברי איתי את שבליבך

כי אני כאן מיום היוולדך