דיוק – חשיבה הכרתית בסלולרי

האפליקציה כוללת משפטי מפתח, מאמרים, והכי חשוב מסר יומי
באפליקציה יש מקום עבור המלאכות/תגובות המשתמשים.
אלה שמעלים למערכת בתגובה למסרים.
המסרים נוגעים בכל תחומי החיים.
לכל אחד מהמשתמשים יש מקום של כבוד במערכת ככותבי מלאכות
המערכת מאפשרת גם את פניית המעוניינים ליצור
קשר בשיחות אישיות עם מדריכים.

אפליקציית דיוק בסלולרי