קורס 3

180.00

רשימת השיעורים בקורס

הכנה להפתעה
המקום האישי
המשתנה התמידי
הנפש העלית והנפש הבהמית
השדה האישי
השלום
השמחה שבדיוק
השפה העברית
התיקון
התנגדות מתוך אכזבה
זוגיות ואהבה
זיכרון
קטגוריה: