הנאמנות שלי לעצמי

היום נפגשתי עם אילן לשיחה אישית מיקוד ופוקוס עלי.

התובנות שלי שאני מחויבת להיות נאמנה לבחירותיי גם אם בעתיד יתברר ששגיתי.

נאמנות לבחירה מונעת בלבול וממקדת.

אחת התובנות לרשום את מעשיי ולראות מה מרחיב את מהותי ומה את עומסיי.

על ידי נסוי אלמד מה עושה לי טוב .על מנת להשאיר רישום בנפש התבקשתי לרשום את התובנות אם לחיוב ואם לשלילה.

דוגמא להרחבת המהות הזמנתי לי לבד כרטיס טיסה לבני השוהה בחול.

הרגשתי כל כך עצמאית ובלתי תלויה עם הערכה שאני יכולה פשוט יכולה

נכון שזה פשוט אך לי זה עשה הרבה.

התובנה שבדברים הקטנים ניתן להרחיב את מהותינו.

בהצלחה